ORGANISATIE

 

AGA LAB is een maakplek en laboratorium voor kruisbestuiving op het gebied van techniek, materiaal en beeld. Niet alleen voor het autonome kunstenveld maar ook voor de wereld van grafische, industriële en textiele vormgeving als ook digitale media en social design. Als platform vormt AGA LAB de praktische schakel tussen latente ideeën en fysiek eindresultaat – een traject van specialisatie, verdieping en experiment. AGA LAB is voor kunstenaars in de grafische kunsten een uitvalsbasis voor hun werk en stimuleert hun vrije positie en creatieve onderzoek. AGA LAB zoekt nadrukkelijk de dialoog tussen kunstenaars, ontwerpers en andere creatieve professionals over maatschappelijke ontwikkelingen.

 

MISSIE
AGA LAB biedt Amsterdamse, Nederlandse en internationale makers een context voor onderzoek, experiment en productie, met als specialisatie een breed scala aan grafische technieken.

AGA LAB kiest voor voortdurende verkenning en experiment.

AGA LAB doet onderzoek naar een milieuvriendelijke en circulaire werkwijze in de grafische kunsten.

AGA LAB wil naast de bestaande ook nieuwe doelgroepen enthousiasmeren voor creatief vakmanschap.

Ons werkveld en netwerk is lokaal, nationaal en internationaal. Tegelijkertijd kiest AGA LAB voor een glokale aanpak door het verbinden van lokale en internationale talenten, culturele infrastructuren en bewoners. Met deze (inter)nationale netwerkrol en haar Artist in Residence programma stimuleert zij actief de mobiliteit en wisselwerking van (internationale) kunstenaarspraktijken.

 

ACHTERGROND
AGA LAB is als ‘Amsterdams Grafisch Atelier (AGA)’ in 1958 opgericht als voorziening voor Amsterdamse kunstenaars die zich geen eigen grafisch atelier konden veroorloven. AGA is nu uitgegroeid tot een goed geoutilleerd openbaar atelier en organiseert masterclasses, workshops, lezingen en presentaties. Het streven is om het medium vanuit zo veel mogelijk invalshoeken te onderzoeken. AGA heeft zich ontwikkeld tot een laboratorium voor kunstenaars, ontwerpers en andere creatieve professionals die willen experimenteren met grafische techniek in de breedste zin van het woord.
Daarom heet het AGA vanaf het voorjaar van 2016 AGA LAB.

 

PARTNERS
AGA LAB werkt samen met Extrapool/Knust press, De Waag, WOW Amsterdam, Cascoland, Styling Academy Artemis, Podium Mozaiek, Hout en Meubileringscollege, Mediacollege, BNO, ROC Art + Design, Stedelijk Museum Amsterdam, de Rijksakademie, Gerrit Rietveld academie, Thami Mnyele Foundation.

 

AGA LAB is met Sundaymorning@ekwc, Beeldenstorm, Frans Masereel Centrum en Transartists initiatiefnemer van een platform voor werkplaatsen voor professionele kunstenaars in Nederland en België. En is voorzitter van het Platform Ontwikkelinstellingen in Amsterdam.

WIE

TEAM
Alex van der Vocht (digitaal printen)
Jan-Pieter Karper (zeefdruk / textieldruk)
Ayesha Ghaoul (ets,litho,hoogdruk)
Kristien van den Oever (directeur)
Orlando Banderas (officemanager)

ASSISTENTIE
AGA LAB wordt naast de technische begeleiders ondersteund door ongeveer 20 vrijwilligers, assisterende kunstenaars en stagiaires

BESTUUR
Rob Huisman, voorzitter (voormalig directeur BNO, robennietsanders.nl)
Frank Vos, penningmeester (interim bedrijfsadviseur)
Marlou Thijssen, secretaris (voormalig senior adviseur Ministerie van OCW)
Carolien Glazenburg, regulier lid (curator Grafische Vormgeving Stedelijk Museum)
Maze de Boer, regulier lid (beeldend kunstenaar)
Bruni Hofman, regulier lid (freelance adviseur creatieve industrie)

RAAD VAN ADVIES
Donna Wolf, directeur Deïska
Edo Dijksterhuis, freelance journalist, schrijver
Sandra Boer, directeur Art Partner
Diana Krabbendam, directeur The Beach

ARTISTIEKE ADVISEURS
Aukje Dekker, beeldend kunstenaar, co-initiator Eddy the Eagle Museum en Sexyland
Femke Dekker, curator, dj
Fleur van Doodewaard, kunst fotograaf
Natasja Kensmil, beeldend kunstenaar
Sofie Dederen, directeur Frans Masereel Centrum, curator

SPONSORS

AGA LAB wordt structureel financieel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Met dank aan:
Stadsdeel West – Gemeente Amsterdam
NME Fonds
Bureau Broedplaatsen – Gemeente Amsterdam
Mondriaan Fonds
Prins Bernard Cultuur Fonds (Noord Holland)
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

COLOFON

 

REDACTIE
Kristien van den Oever / AGA LAB
Christianne Rugl

 

GRAFISCH ONTWERP
Anne van Geffen

 

FOTOGRAFIE
Christianne Rugl