Karin Ferrari (1982, IT/AT)logo cmd p

Naar aanleiding van de vraag hoe drukwerk er over zestig jaar uit zal zien en welke rol het dan zal spelen ontwikkelde Karin Ferrari, in analogie met haar eerdere werk, een iconisch verhaal over ‘the magic warfare’ uit de periode 2016–2079. Ferrari vertelt over de internetoorlog tussen Lana Del Rey als supreme en de duistere digitale machten die de wereld sinds 2016 beheersen. ‘The Great Meme War’ kan enkel gewonnen worden doordat een geheime heksengroep de macht teruggrijpt door traditionele, gedrukte mediavormen te activeren en het woord van de waarheid en vrijheid te verspreiden.

Op de achtergrond van haar verhaal speelt het concept ‘Trash Mysticism’ een rol die verwijst naar het bij het vuilnis gezette Corpus Hermeticum, een verzameling esoterische traktaten uit de Romeinse tijd. Het is een oude wijsheid, omgezet in verschillende leidraden om ons moeilijke aardse bestaan te begrijpen en ermee om te kunnen gaan. Het Corpus zou de lezer tot bevrijding en mystieke, intuïtieve kennis leiden. Ten tijde van de Verlichting zijn deze traktaten in vergetelheid geraakt, de ‘lost knowledge of the imagination’, en is het kwantificeerbare de norm geworden, het getal, de 0 en 1 die vandaag de dag de wereld indelen en beheersen: de verschuiving van het mystieke naar het getal. De term ‘Trash Mysticism’ gebruikt Karin nu om een nieuw soort van DIY spiritualiteit te beschrijven dat van ons schermbeeld opduikt.

De houtsnedes die ze voor haar installatie maakte, bevatten beelden uit de boekencollectie van de Bijzondere Collecties van het Allard Pierson. Ferrari combineert ze met digitale iconen en logo’s van machtige concerns, zoals Starbucks. Deze collages vertellen een verborgen metaverhaal over de strijd tussen de donkere machten en de verlossende mystici.

Chiro Digitalis, de hand als meditatieve tool, de verlossende handeling van de handoplegging, is nu vervangen door de dagelijkse handeling van het gebruik van onze smartphone. Deze vervanging houdt ons een spiegel voor over de relatie tussen hand, hoofd en tools. Of beter, welke gevolgen deze relatie voor ons denken en handelen heeft. Ook bij Ferrari speelt het gedrukte een belangrijke rol als interface, maar dan een mystieke: ex-voto’s, papieren gebedsbeeldjes die de verlossende interfaces zijn in deze Great Meme War. Ze vormen een bespiegeling over het belang van de verspreiding van informatie en de realiteit die buiten het meetbare ligt.

Het artistieke oeuvre van Karin Ferrari lees je als de zoektocht naar symbolische betekenisgeving in onze hedendaagse, populaire, digitale beeldcultuur, als poging om met onze weifelende houding jegens cyberspace om te gaan. Het kan ook een aanklacht zijn tegen het verdwijnen van het mystieke in onze belevingswereld, dat tegelijkertijd wel door kapitalistische strategieën ten dienste van de machtigen in deze wereld wordt gesteld.
Ferrari’s digitale kunstwerken kun je letterlijk een beeldanalyse noemen die plaatsvindt achter de façade van het internet en de digitale wereld. Karin bouwt haar kunstwerken op aan de hand van verborgen symboliek uit de popcultuur en de vele sociale media platformen. Een groot deel van haar werk is sinds 2011 terug te vinden op het YouTube-kanaal ‘DECODING (THE WHOLE TRUTH)’.

Haar documentaire en semiwetenschappelijke onderzoek richt zich op speculatieve verhalen van politieke paranoia, esoterische utopieën en het occulte. Karin creëert gelaagd werk dat enerzijds een kritische benadering is en anderzijds speels onderwerpen omarmt zoals samenzweringstheorieën, oude buitenaardse wezens en monsters, het openen van het derde oog, journalisten die in reptielen veranderen en subliminale berichten in muziekvideo’s.
Door te speculeren over de mogelijke verbanden tussen symboliek en hedendaagse iconen als het world wide web en theorieën over het mystieke creëert Ferrari fictieve documentaires die de vraag trachten te beantwoorden naar de invloed van deze symboliek en de cyberwereld op onze hedendaagse Westerse maatschappij. Karins werk is een artistieke contributie aan nepnieuws, disinfotainment en visueel bewustzijn.

Karin_1