ooooo (*)logo cmd p

It’s quine time

Wat blijft er in 2079 over van het bestaand drukwerk, hoe zal er nog gedrukt worden? Tijdens de huidige paradigmaverschuiving van een kennismaatschappij waarin het gedrukte overheerst naar een digitale datawereld dringen zich verschillende vragen op: wie heeft er toegang tot informatie en kennis? Wie zijn de poortwachters van de virtuele bronnen en servers? En zijn die systemen, die zelf beginnen te denken en uit te voeren, niet bevooroordeeld, geschreven vanuit winstbejag en zelfbevrijding, met een scheiding tussen mens en machine tot gevolg? En, in het licht van de klimaatcrisis: welke natuurlijke bronnen willen we exploiteren om die digitale infrastructuur te laten voortbestaan?

De fontein is een testscenario, waarbij het niveau van het zeewater zal stijgen en anderzijds door de noodzaak tot communicatie het stralingsgehalte van het elektromagnetisch spectrum extremer wordt. Als je een pomp en zout water neemt en het water tot een bepaalde hoogte de lucht in schiet, kan de fontein een antenne worden die op een bepaalde frequentie uitzendt. Stem af op 108 FM. Geen piraterij, maar een daad van empowerment als gemeengoed in het elektromagnetische spectrum.

By whom. De bibliografie in het water is een test voor een ‘nieuwe’ materiële drager voor drukwerk: waterafstotend papier. Iets krijgt pas betekenis als het door verschillende generaties weer wordt opgenomen en nog leesbaar is. De keuze voor een vel A4 met een bibliografie benadrukt de vraag welke auteurs er worden opgenomen in de canon van institutionele archieven. Vertellen we de bewaarde verhalen opnieuw of willen we nieuwe verhalen schrijven?

In de tweede helft van de twintigste eeuw was het revolutionair dat je met een klik op de knop ‘PRINT’ via software een printer kon aansturen. $print is ook een commando dat je in verschillende programmeertalen kunt invoegen, om de gegevens voor mensen leesbaar te maken; het geeft een momentopname van wat er wordt berekend door de computer. In de installatie b8:27:eb:9d:53:04 i/print staat het begrip quine centraal. Voor een computer is een quine een programma dat geen input neemt, maar exact zichzelf als de enige output produceert. ‘Het bouwen van zo’n quine is interessant omdat het vereist dat we iets tot uitdrukking brengen over het geheel van het logische systeem en dat we dat vanuit het systeem doen.’ Het is feitelijk een studie over de verwijzing naar het zelf. Op de waterbestendige lithosteen worden generatieve scripts getekend die softwarematig en van een afstand aangestuurd worden, in samenwerking met lokale penhouders. De inhoud van de generatieve scripts komt voort uit de zoekopdracht naar het jaar 2079 in Wikipedia, onze gedeelde encyclopedie: 1 mei 2019… Een zonne-eclips, want kijken naar het zonnestelsel is kijken in het verleden. Lichtjaren zijn tijd in een andere dimensie en algoritmes weten dus exact wat er die dag gebeurt. 6 juni 2079… Smalldate time is een invoegparameter in gegevensdatabanken die op zijn einde loopt vanwege de beperkte lengte van de datastructuur en teruggezet zal worden op 1/1/1900.

ooooo bestaat sinds 1998 als een niet-exclusieve en tijdelijke constellatie: een gezelschap dat zich vormt in de uitwisseling van uiteenlopende kunstenaarspraktijken, kruisend met diverse sociale netwerken. ooooo initieert, bemiddelt, faciliteert en beheert projecten, programma’s en workshops. Het creëert interfaces, apparaten, protocollen en sociale (digitale) omgevingen om gedeelde dagelijkse thema’s te bevragen en om die vragen vooral in praktijk en actie te beantwoorden.

Intussen vormt zich in het werk van ooooo een terugkerend onderliggend discours rond het publieke karakter van de digitale machtsstructuren en het aandeel van identiteits- en genderpolitiek in de dekolonisatie van onze technologieën, die vooral wit en mannelijk worden ontwikkeld. ooooo wil ons aanzetten tot nieuwe vormen, ook van auteurschap en collectieve identiteiten waarin relaties tussen mens, machine en natuur worden beoogd. De middelen die ooooo daarvoor gebruikt en ontwikkelt, zijn open-source en behoren tot de commons (gemeengoed).

ooooo_1