HEDEN
AGA LAB is een maakplek en laboratorium voor kruisbestuiving op het gebied van techniek, materiaal en beeld. Niet alleen voor het autonome kunstenveld en fotografie, maar ook voor de wereld van grafische, industriële en textiele vormgeving als ook digitale media en social design. Als platform vormt AGA LAB de praktische schakel tussen latente ideeën en fysiek eindresultaat – een traject van specialisatie, verdieping en experiment. AGA LAB is voor kunstenaars in de grafische kunsten een uitvalsbasis voor hun werk en stimuleert hun vrije positie en creatieve onderzoek. AGA LAB zoekt nadrukkelijk de dialoog tussen kunstenaars, ontwerpers, fotografen en andere creatieve professionals over maatschappelijke ontwikkelingen.

 

BELEID

 

MISSIE
AGA LAB biedt Amsterdamse, Nederlandse en internationale makers een context voor onderzoek, experiment en productie, met als specialisatie een breed scala aan grafische technieken. Wij kiezen voortdurende verkenning en experiment. Wij doen onderzoek naar een milieuvriendelijke en circulaire werkwijze in de grafische kunsten. Wij willen naast de bestaande ook nieuwe doelgroepen enthousiasmeren voor creatief vakmanschap.

Ons werkveld en netwerk is lokaal, nationaal en internationaal. Tegelijkertijd kiest AGA LAB voor een glokale aanpak door het verbinden van lokale en internationale talenten, culturele infrastructuren en bewoners. Met deze (inter)nationale netwerkrol en haar Artist in Residence programma stimuleert zij actief de mobiliteit en wisselwerking van (internationale) kunstenaarspraktijken.

 

VERLEDEN
AGA LAB is als ‘Amsterdams Grafisch Atelier (AGA)’ in 1958 opgericht als voorziening voor Amsterdamse kunstenaars die zich geen eigen grafisch atelier konden veroorloven. AGA LAB is nu uitgegroeid tot een goed geoutilleerd openbaar atelier en organiseert masterclasses, workshops, lezingen en presentaties. Het streven is om het medium vanuit zo veel mogelijk invalshoeken te onderzoeken. AGA LAB heeft zich ontwikkeld tot een laboratorium voor kunstenaars, ontwerpers en andere creatieve professionals die willen experimenteren met grafische techniek in de breedste zin van het woord.
Daarom heet het AGA vanaf het voorjaar van 2016 AGA LAB.