Samenwerkingen

AGA LAB werkt met diverse organisaties samen; op het gebied van printtechnieken, residenties, andere culturele disciplines en educatie. Zowel lokaal als (inter)nationaal.

AMSTERDAMSE CULTURELE INSTELLINGEN

In oktober 2015 hebben een kleine twintig Amsterdamse kunstinstellingen zich verenigd en Platform Ontwikkelinstellingen (P_Oi) opgericht. Deze sector werkt met jonge kunstenaars en nieuwe makers. Het zijn makers van cultuur, nieuwe vormen en experimentele kunst. De instellingen zitten in het begin van de keten met een spin-off voor het culturele veld. Doelen van het POI zijn onder andere crossovers met andere sectoren aangaan en samen werken bij overkoepelende thema’s als cultuureducatie en Amsterdam promotie.

Aangesloten bij het platform zijn (in alfabetische volgorde): AGA LAB, Architectuurcentrum Amsterdam, CBK Zuidoost, De Appel, Don’t Hit Mama, Framer Framed, If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution, LIMA, M4gastatelier, Mediamatic, NDSM-werd, P/////AKT, Pakhuis de Zwijger, Rijksakademie van beeldende kunst, STEIM, Submarine, The Beach, Veem House for Performance, Waag en WOW Amsterdam.

Verfplanten-inkt
Samenwerkingen

ONDERSTEUNING

Het AGA LAB wordt structureel financieel ondersteund door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam

Met dank aan:
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Erasmus Foundation
Gemeente Amsterdam  /  Bureau Broedplaatsen
Gemeente Amsterdam  /  Stadsdeel West
Mondriaan Fonds
Nederlands Letterenfonds
Fonds NME – Natuur- en Milieueducatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid