Auteur: AgaLab

 • Intimate Dialogues with Colours (live) at De Bouwput | exhibition

  We would like to thank all the beautiful people who joined our expo. We received and exchanged so much good energy in only three days. “Intimate dialogues with colours” (live) became a space where you can look, listen and smell colours, it’s alive.       What is happening before, during and after we extract […]

 • Intimate dialogues with colours – AGA LAB online exhibition #4

  Natural colours are living characters with a personality and temperament. Like the plant from which we receive the colour, these colours have a nature of their own. To be able to collaborate with them it is very important to get to know their nature. In this exhibition we show the collaboration between the natural colours […]

 • Intimate dialogues with colours – AGA LAB online expositie #4

  Natuurlijke kleuren zijn levende personages met een karakter en een temperament. Net als de plant, van wie wij de kleur ontvangen, hebben ze een eigen aard. Om te kunnen samenwerken met deze kleuren is het van groot belang hun aard te leren kennen. In deze tentoonstelling laten we de samenwerking zien tussen de natuurlijke kleuren […]

 • Christine Moldrickx (D) – Herzschritt (Pace) Macher (Maker)

  The solo exhibition Christine Moldrickx at P/////AKT marks the beginning of Am I an Object a new series with several solo endeavours. The individual parts of her installation show something oily, the smell of sweat, thighs stick together. The seams of earth between the heated asphalt slabs. Each screen seems to capture a moment of afterglow; […]

 • Christine Moldrickx (D) – Herzschritt (Pace) Macher (Maker)

  De solotentoonstelling van Christine Moldrickx bij P/////AKT markeert het begin van Am I an Object, een nieuwe serie met diverse individuele inspanningen. De afzonderlijke onderdelen van haar installatie vertonen iets vettigs, de geur van zweet, dijen kleven aan elkaar. De naden van aarde tussen de verwarmde asfaltplaten. Elk scherm lijkt een moment van nagloeien vast te leggen; een langzame […]

 • AIR exhibition – Natisa Jones and Janek Koza

  On Friday 21st of May, artists Natisa Jones and Janek Koza will be showcasing prints that they made during their residencies at AGA LAB. Location: Bouwput gallery (Ferdinand Huyckstraat 74, Broedplaats BOUW) Time: 4-7 pm Natisa Jones is a visual artist that looks at the creative process with a fascination, that often becomes a point […]

 • AIR expositie – Natisa Jones en Janek Koza

  Op vrijdag 21 mei laten kunstenaars Natisa Jones en Janek Koza prenten zien die ze hebben gemaakt tijdens hun residentie bij AGA LAB. Locatie: Galerie Bouwput (Ferdinand Huyckstraat 74, Broedplaats BOUW) Tijd: 16-19 uur Natisa Jones is een beeldend kunstenaar die met een fascinatie naar het creatieve proces kijkt, dat in haar werk vaak een […]

 • AGA LAB OPEN – SUBJECT TO THE COVID 19 RULES

  We are pleased that subject to Covid-19 regulations, AGA LAB is open again to all our customers. As usual, we work by appointment and/or reservation, partly because of these regulations. AGA LAB greatly appreciates the efforts of the team, interns and volunteers to ensure that ongoing projects can continue and that the workspace is open […]

 • AGA LAB OPEN – MET INACHTNEMING VAN DE CORONAREGELS

  We zijn blij dat, met inachtneming van de Covid-19-voorschriften, AGA LAB weer open is voor al onze klanten. We werken zoals gebruikelijk op afspraak en/of reservering mede vanwege deze voorschriften. AGA LAB stelt de inspanningen van het team, de stagiaires en de vrijwilligers zeer op prijs zodat lopende projecten kunnen worden voortgezet en dat de […]

 • Vrijwilligers gezocht

  We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Word je enthousiast van kleuren, papier en drukwerk, en heb je een uitgebreide kennis van klassiek en digitaal drukken? Dan is onze werkplaats wellicht de plek voor jou om deel uit te maken van de grafische gemeenschap in Amsterdam West! Stuur een e-mail met je motivatie naar admin@agalab.nl.