Directeursuitwisseling Frans Masereel Centrum & AGA LAB

Eind juli liep Kristien van den Oever, directeur van AGA LAB, mee in het Frans Masereel Centrum (FMC) in Kasterlee, België. In het najaar van 2017 zal Sofie Dederen, directeur van het FMC, meedraaien. Al eerder bezochten Ivan Durt en Tom Dries AGA LAB om meer te weten over het ‘daggebruik’ van AGA LAB, de collectieve “Do It Yourself” functie van onze werkplaats.

Sinds de oprichting van het Platform Werkplaatsen is één van de speerpunten kennisuitwisseling tussen gelijkwaardige instellingen. FMC en AGA LAB zijn allebei gespecialiseerd in printtechnieken. Daarnaast staan experiment en onderzoek bij beiden hoog in het vaandel.

Waarin we onderling verschillen: FMC is gericht op artists-in-residence en heeft 9 bijzonder vormgegeven huisjes op het terrein. Per jaar kunnen er 70 artists-in-residence terecht die via een call eenmaal per jaar geworven en geselecteerd worden door een selectiecommissie. AGA LAB is historisch vooral gericht op ‘dagkunstenaars’ en heeft minimaal 2 kunstenaars maandelijks op residentie. Naast residents die op eigen initiatief AGA LAB bezoeken, selecteren wij kunstenaars binnen programma’s zoals Binnenlandatelier, East Type West Type. FMC is onderdeel van de Belgische overheid, AGA LAB is een stichting die deels gefinancierd wordt door subsidie van het AFK.

Kristien heeft zich vooral gefocust op de begeleidingsstructuur van de residents. En had uiteraard ook aandacht voor de gehele organisatie vanuit het perspectief van Sofie. Wat opviel was de goed doorvlochten begeleidingsstructuur;

  • Enerzijds intern door diverse (individuele) bijeenkomsten, zoals intakes en wekelijkse kunstenaarsbijeenkomsten, waar men elkaar toont hoe ieders project ontwikkelt.
  • Anderzijds versterken bepaalde onderdelen ook de promotie van print in hedendaagse kunst. FMC nodigt om de zes weken een externe curator uit uit het hedendaagse kunstveld, zoals Wiels. Dit is om kennis te maken met het werk en de kunstenaar, daarnaast verbreidt de kunstenaar zijn netwerk.

Kristien mocht nu in de rol van curator de acht kunstenaars en onderzoekers langs. Het fascinerende, ook tijdens zo’n directeursuitwisseling, is het intense en iteratieve maak- en onderzoeksproces van de kunstenaars. Zoals May Heek die na digitale fotografie aan het printen is geslagen, of Lorenza Caroli die met haar onderzoek instapte met ets en blinddruk en eindigde met papier maken om een eigen ontworpen braille-schrift vorm te geven.

Het werkbezoek was erg inspirerend en waardevol. Door het kijkje binnen de keuken – of beter het meekoken in de andere keuken – deed ik niet alleen kennis, reflectie en nieuwe ideeën op, daarnaast maakt het ook dat wij nog makkelijker elkaar bellen, raadplegen en samenwerken. Een streven dat we koesteren binnen Platform Werkplaatsen.


Geplaatst

in

door

Tags: