SPONSORS

Het AGA LAB wordt structureel financieel ondersteund door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam

Met dank aan:
Stadsdeel West – Gemeente Amsterdam
Amsterdams Fonds voor de Kunst
NME Fonds
Bureau Broedplaatsen – Gemeente Amsterdam
Mondriaan Fonds
Prins Bernard Cultuur Fonds (Noord Holland)
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie