Vacature Directeur AGA LAB

AGA LAB bestaat als werkplaats en atelier voor professionele beeldende kunstenaars en vormgevers sinds 1958. Het AGA ontwikkelde zich in deze periode van een ambachtelijke werkplaats tot een multidisciplinair grafisch productiecentrum voor hedendaagse kunstenaars, ontwerpers en fotografen. Het huidige AGA LAB is een werkplaats met brede faciliteiten en diensten voor beeldenmakers en beschikt over goed geoutilleerde voorzieningen voor creatieve professionals die technische en inhoudelijke ondersteuning zoeken voor hun plannen en projecten. AGA LAB heeft als visie om het instituut te zijn dat voorop loopt als klimaatbewust centrum voor kunstenaars, dat crossovers en vernieuwing stimuleert en ontwikkelt en daarnaast bewaker is van het grafisch cultureel erfgoed en dit ook ontsluit naar een groot publiek.

AGA LAB stelt zijn werkplaats en drukpersen tegen vergoeding ter beschikking aan professionele kunstenaars, ontwerpers en fotografen en verzorgt daarnaast met workshops en masterclasses een jaarlijks activiteitenprogramma. AGA LAB beschikt over een presentatieruimte voor exposities en workshops. Voor het Artists in Residence (AiR’s) programma heeft AGA LAB twee basic woonruimtes beschikbaar waar kunstenaars die voor langere tijd bij AGA LAB  willen werken intern kunnen wonen. Een dynamisch en internationaal netwerk met collega instituten zorgt voor vele uitwisselingsprogramma’s met gastkunstenaars, presentaties, tentoonstellingen en Artists in Residence. Ruim een kwart van de gebruikers van AGA LAB is afkomstig uit het buitenland. AGA LAB is een stichting met vijf vaste parttime medewerkers. Daarnaast kan AGA LAB een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur. Het bestuur bestuurt op afstand. De financiering is grotendeels afkomstig van subsidies met als belangrijkste bron de zojuist toegekende vierjaarlijkse structurele subsidie van de gemeente Amsterdam.

Wegens vertrek van de huidige directeur is het AGA LAB op zoek naar een directeur.

 

Doelstelling

Voor AGA LAB is 2020 het jaar waarin duidelijk wordt of AGA LAB in zijn huidige vorm kan blijven voortbestaan. Daartoe is door bestuur en huidige directie een meerjarenplan opgesteld waarin concrete acties zijn benoemd. Naast het verwerven van de noodzakelijke basis financiering van de gemeente Amsterdam is onder andere het genereren van extra inkomsten door in te zetten op ondernemerschap een belangrijke taak.

 

Functie-eisen

 • Affiniteit met de Amsterdamse en mondiale cultuurwereld en daarin beschikken over relevant netwerk;
 • “Weten hoe de hazen lopen” in relevante gemeentelijke instanties en instituties, om zodoende in staat te zijn de belangen van AGA LAB te behartigen;
 • Ervaring met het verwerven en managen van subsidies en sponsoring (overheid, fondsen, bedrijfsleven);
 • Kennis van lokale en nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de culturele en creatieve sector;
 • Aantoonbare ervaring met het managen van (creatieve) professionals en vrijwilligers;
 • Aantoonbare ervaring met bedrijfsmatige processen (financiën, ICT, AO-processen, HRM e.d.);
 • Ervaring met het aansturen van een kleine (cultuur)organisatie;
 • Ervaring met samenwerking met een bestuur;
 • Kennis van en ervaring met moderne marketing en communicatietechnieken;
 • Resultaatgericht werken;
 • In staat zijn (ambitieuze) doelstellingen te vertalen in concrete strategie en operationele acties;
 • Strategie (4-jarig Kunstenplan) en Operationeel plan (jaarlijks Budget) kwalitatief en financieel kunnen opstellen.

 

Competenties

 • Ondernemend en zakelijk;
 • Inkomsten/opbrengsten vergroten om zoveel mogelijk eigen broek op te houden;
 • Organisatorisch talent, leidinggevende capaciteiten en team speler;
 • Cultuur-commercieel vaardig, producten en diensten verder uitwerken;
 • Goed ontwikkeld gevoel voor prioriteiten;
 • Organisatorisch vaardig en flexibel;
 • Hands-on mentaliteit;
 • Denkt in uitdagingen en kansen en pakt die ook;
 • Energiek van aard en betrokken ingesteld;
 • Communicatief vaardig, zowel in het Nederlands als het Engels;
 • Oog hebben voor kostenbewaking en tussentijdse budgetplanningen kunnen maken zoals maandelijks een kasstroomverwachting kunnen opzetten en bespreken met het bestuur.

Het stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen, cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof, etc.) is een ambitie van AGA LAB. AGA LAB streeft overeenkomstig naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand. In de selectieprocedure wordt hiermee rekening gehouden.

 

Geboden wordt

Een interessante en dynamische baan in het hart van het Amsterdamse culturele en creatieve centrum. De beschikbare grafische faciliteiten zijn state of the art en vormen samen met het team van betrokken medewerkers en vrijwilligers een professionele en prettige werkomgeving. AGA LAB beschikt over een enthousiast en ervaren bestuur. De gebruikers en vrijwilligers van AGA LAB vormen gezamenlijk een levendige smeltkroes van nationaliteiten en culturen.

Met bewonersorganisaties uit de buurt van vestiging worden regelmatig projecten opgezet en gerealiseerd. Naast haar faciliterende kerntaak is AGA LAB in toenemende mate programmerend actief in crossovers met andere lokale, nationale en internationale culturele instituten. De samenwerking met het HBO en MBO onderwijs in Amsterdam en bedrijfsleven in algemene zin is door beide partijen als zeer positief ervaren en kan verder worden ontwikkeld.

 

Arbeidsvoorwaarden

Aangeboden wordt een functie voor 24 uur met een salaris, van bruto maximaal 4.500 euro (excl. vakantiegeld) op basis van full time dienstverband. In overleg wordt afgesproken wanneer de uren per week worden ingezet.

Het dienstverband duurt minimaal 1 jaar  met uitzicht op een vaste aanstelling. Er geldt een proeftijd van 1 maand.

Indiensttreding in overleg na afronden van sollicitatieprocedure.

 

Sollicitatieprocedure

Kandidaten kunnen hun CV met motivatie uitsluitend per e-mail voor 21 september insturen met als onderwerp: ‘sollicitatie AGA LAB’. Deze e-mail dient te worden gestuurd aan de voorzitter van het bestuur, Rob Huisman, mail@robennietsanders.nl. Meer informatie? Lees meer over onze organisatie en onze activiteiten, of neem contact op via het eerder genoemde emailadres.


Geplaatst

in

door

Tags: