Vacature Penningmeester

Stichting AGA LAB zoekt per heden een:

P e n n i n g m e e s t e r  /  B e s t u u r s l i d

(onbezoldigd)

Organisatie
AGA LAB, opgericht in 1958, is een maakplek en laboratorium voor kruisbestuiving op het gebied van techniek, materiaal en beeld. Niet alleen voor het autonome kunstenveld maar ook voor de wereld van grafische, industriële en textiele vormgeving als ook digitale media en social design. Als platform vormt AGA LAB de praktische schakel tussen latente ideeën en fysiek eindresultaat – een traject van specialisatie, verdieping en experiment. AGA LAB is voor kunstenaars in de grafische kunsten een uitvalsbasis voor hun werk en stimuleert hun vrije positie en creatieve onderzoek. AGA LAB zoekt nadrukkelijk de dialoog tussen kunstenaars, ontwerpers en andere creatieve professionals over maatschappelijke ontwikkelingen.

AGA LAB ontvangt een meerjarige financiering uit het Kunstenplan van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en genereert eigen inkomsten ter waarde van circa 50%. We zijn een goed geoutilleerd openbaar atelier, van circa 650 m2, dat ook voor uiteenlopende doelgroepen masterclasses, workshops, lezingen en presentatie organiseert. Maar specifiek een werkplaats voor jaarlijks zo’n 300 kunstenaars, vormgevers en fotografen. Met ons Artist in Residence programma stimuleren wij actief de wisselwerking met internationale kunstenaars.

AGA LAB volgt een bestuur&directiemodel. De directeur heeft de dagelijkse leiding van AGA LAB. Het bestuur stelt in overleg met de directeur de hoofdlijnen voor het beleid en de strategie vast waarbinnen directeur en medewerkers hun taken uitvoeren. De begroting wordt in overleg en onder toezicht van de penningmeester door de directeur opgesteld. Het jaarplan wordt in concept verzorgd door de directeur. Het bestuur handelt volgens de statuten van de Stichting AGA LAB.

Profiel
De penningmeester van stichting AGA LAB:

 • heeft affiniteit met de doelstelling van AGA LAB en binding en affiniteit met de cultuur- en/of erfgoedsector en visie op een langetermijnbeleid;
 • heeft brede culturele belangstelling, helikopterview en goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • bezit bestuurlijke en zakelijke ervaring;
 • kent een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • beschikt over het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • is in staat om het beleid van het AGA LAB en het functioneren van de organisatie te toetsen;
 • is integer, discreet en onafhankelijk, zonder zakelijk belang;
 • kan op hoofdlijnen oordelen over de door het bestuur en/of de directeur voorgelegde zaken;
 • is beschikbaar voor de vergaderingen van het bestuur (minimaal 4 keer per jaar) en incidenteel overleg en heeft de bereidheid deze terdege voor te bereiden.

Specifiek

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • vertegenwoordigen van het aandachtsgebied ‘(cultureel) ondernemerschap’ binnen het bestuur;
 • ervaring in het maken van financieel jaarverslag, denken in verdienmodellen, meedenken met de bedrijfsmatige organisatiedoelstellingen;
 • beschikt over kennis en ervaring over het werven van financiële middelen uit diverse subsiides, fondsen en/of particulieren en/of het bedrijfsleven;
 • is in staat een actieve rol te vervullen bij de financiële menings- en besluitvorming van het bestuur;
 • heeft de eigenschappen en uitstraling om in samenspraak met de directeur, ook extern een rol voor de stichting te vervullen;
 • beschikt over een breed netwerk;
 • werkervaring bij voorkeur binnen de cultuursector of aanverwante sectoren;
 • is een verbinder en standvastig, maar bereidheid tot concessies en consensus;
 • is bekend met de Governance Code.

Honorering
De functie van betuurslid en penningmeester is een onbezoldigde functie.

Diversiteit
Het stimuleren van diversiteit in brede zin, bijvoorbeeld in perspectieven, achtergronden en inzichten, is
een belangrijk aandachtspunt van AGA LAB. Waar je in gelooft, hoe oud je bent, waar je vandaan komt
en op wie je valt maakt ons niets uit. Vooral in jouw bijdrage aan AGA LAB zijn wij geïnteresseerd.
We verwelkomen daarom graag kandidaten voor deze functie vanuit uiteenlopende achtergronden.

Meer informatie
Heeft u vragen naar deze functie of de procedure, neem dan contact op met: bestuursvoorzitter Haico Beukers, via e-mail haico@beukers-scholma.nl

Sollicitaties
Heeft u belangstelling voor deze functie, dan ontvangen wij uw motivatiebrief en CV graag uiterlijk 28 november aan: Haico Beukers — haico@beukers-scholma.nl, onder vermelding van Vacature Penningmeester.


Geplaatst

in

door

Tags: