Vacature Werkplaatsassistent / Technisch begeleider Intaglio

Stichting AGA LAB zoekt per heden een:

W e r k p l a a t s a s s i s t e n t  /  T e c h n i s c h   b e g e l e i d e r   i n t a g l i o

— 8 uur per week —

Organisatie
Stichting AGA LAB, opgericht in 1958, is een multidisciplinair do-it-yourself werkplaats en laboratorium op het gebied van grafische techniek, materiaal en beeld. Naast de autonome kunsten ook voor bedrijven in de grafische industrie, textiele vormgeving en voor digitale media en social design. Een inspirerende werkplaats voor jaarlijks zo’n 300 (internationale) kunstenaars, vormgevers en fotografen.

AGA LAB ontvangt meerjarige financiering uit het Kunstenplan van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en een eigen inkomsten van 52%. We zijn een goed geoutilleerd openbaar atelier, van circa 650 m2, dat voor uiteenlopende doelgroepen masterclasses, workshops, lezingen en presentatie organiseert. Met ons Artist in Residence programma stimuleren wij actief de wisselwerking tussen (internationale) kunstenaars. We bieden de mogelijkheid om samen te werken met andere kunstenaars, ontwerpers en fotografen, deel te nemen aan sociale evenementen, presentaties, netwerken, enz.

Doel van de functie
De Werkplaats assistent / Technisch begeleider: ets, litho en hoogdruk is verantwoordelijk voor het ontvangen en begeleiden van klanten van het atelier en ziet toe op een professioneel en zorgvuldig gebruik van de apparatuur. Hij/Zij/Hen is een ervaringsdeskundige met betrekking tot druktechnieken, heeft een dienst-verlenende instelling, weet van aanpakken en denkt en werkt mee met klanten. De Werkplaats assistent / Technisch begeleider is tevens lid van het managementteam van AGA LAB.

Profiel
De Om deze functie te kunnen uitvoeren dient men te voldoen aan de volgende eisen:

a. HBO werk- en denkniveau.
b. Uitgebreide ervaring met, en enthousiasme voor de ‘klassieke’ technieken, specifiek etsen.
c. Ervaring met etstechnieken waaronder: hoogdruk, lithografie en toyobo.
d. Een hands on mentaliteit; doet wat nodig is om tot een goed beheer en uitvoering te komen.
e. Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden, mondeling als schriftelijk.
f. Ervaring met projectmatig werken en een flexibele en collegiale instelling hierbij.
g. Projecten kunnen bedenken en opzetten.
h. Het kunnen toepassen van sociale vaardigheden zoals tact, luister- en hulpvaardigheid in de omgang met collega’s, partners, vrijwilligers en klanten.
i. In staat zijn zelfstandig te kunnen werken waarbij de werkwijze en het stellen van prioriteiten ook naar eigen inzicht plaatsvindt.
j. Open staan voor en nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen, en kennis willen delen.
k. Stressbestendigheid, een assisterende en beheerste kunnen houden bij kleine en grote werkdruk.

Specifiek
Tot de taken van de Werkplaats assistent / Technisch begeleider behoren:

a. Begeleiden en (technisch) adviseren van gebruikers.
b. Het geven van workshops, ontwikkelen van masterclasses.
c. Het uitvoeren van opdrachten (Printing on Demand).
d. Het aansturen van en delegeren aan de vrijwilliger(s) op die dag.
e. Toezicht op het gebruik van het atelier, de faciliteiten en materialen.
f. Materiaal aanschaffen, contact met de leveranciers.
g. Onderhoud van de natte cel, betreffende drukfaciliteiten en overige apparatuur.
h. Het initiëren, uitvoeren en ondersteunen van activiteiten, workshops en projecten van AGA LAB.
i. Neemt structureel deel aan de Staff-meetings, momenteel maandelijks.
j. Spreekt behoorlijk Nederlands.

Honorering
Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, 8 uur per week. Deze functie wordt gehonoreerd met € 395,– netto per maand voor 32 uur. Met de mogelijkheid tot extra inkomsten door het geven van workshops, bijvoorbeeld in het weekend. Tevens valt onder de honorering het gratis gebruikt maken van de werkplaats.

Voor de functie geldt een proeftijd van 3 maanden en een aanstelling voor 1 jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Diversiteit
Het stimuleren van diversiteit in brede zin, bijvoorbeeld in perspectieven, achtergronden en inzichten, is een belangrijk aandachtspunt van AGA LAB. Waar je in gelooft, hoe oud je bent, waar je vandaan komt en op wie je valt maakt ons niets uit. Vooral in jouw bijdrage aan AGA LAB zijn wij geïnteresseerd. We verwelkomen daarom graag kandidaten voor deze functie vanuit uiteenlopende achtergronden.

Meer informatie
Heb je vragen naar deze functie of de procedure, neem dan contact op met: Arend-Jan Weijsters (directeur) — telefoon 020 – 625 21 86 — e-mail info@agalab.nl

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur je motivatiebrief en CV dan uiterlijk 15 oktober naar: Danijela Wolf — info@agalab.nl, onder vermelding van: Vacature Werkplaats assistent.


Geplaatst

in

door

Tags: