Categorie: Geen Categorie

 • Yes, we’re open!

  The virus might have put a stop on many things, but not the presses in our studio! We’re open as normal and we’ve set up guidelines for everyone’s safety while working in our studio: visitors are asked to disinfect their hands regularly, limited amount of visitors allowed, facemasks are mandatory in the studio, designated safe […]

 • SIGN UP FOR A RESIDENCY IN 2021!

  AGA LAB is an artist-run printmaking workplace. We offer four artist-in-residence places, two with a living arrangement and two without. We gladly host both international and local professionals. AGA LAB’s Artist in Residence program offers space for research, experimentation and the development of new work. We offer a wide range of printing techniques, technical expertise, […]

 • Meld je aan voor een residency in 2021!

  AGA LAB is een door kunstenaars gerunde grafische werkplaats. We bieden vier artist-in-residence plaatsen, twee met woonarrangement en twee zonder. We ontvangen met veel plezier zowel internationale als lokale professionals. Binnen het Artist in Residence programma van AGA LAB is ruimte voor onderzoek, experiment en de ontwikkeling van nieuw werk. Wij bieden een breed scala […]

 • Availability for September and October

  Apply quickly! Due to cancellations as a result of corona measures abroad, we have last-minute places available opening up for Artists in Residence (with and without living arrangements) for September and October.    If you like working after regular business hours, preferably alone and when it’s dark out, or at the break of dawn just […]

 • Beschikbaar voor september en oktober

  Meld je snel aan! Vanwege annuleringen door buitenlandse corona-maatregelen hebben we voor september en oktober last-minute plaatsen beschikbaar voor Artists in Residence (met en zonder woonruimte). Als je het prettig vindt om buiten de reguliere kantooruren te werken, bij voorkeur alleen en als het donker is, of bij het krieken van de dag net voordat […]

 • Vacature Directeur AGA LAB

  AGA LAB bestaat als werkplaats en atelier voor professionele beeldende kunstenaars en vormgevers sinds 1958. Het AGA ontwikkelde zich in deze periode van een ambachtelijke werkplaats tot een multidisciplinair grafisch productiecentrum voor hedendaagse kunstenaars, ontwerpers en fotografen. Het huidige AGA LAB is een werkplaats met brede faciliteiten en diensten voor beeldenmakers en beschikt over goed […]

 • Vacancy Director AGA LAB

  AGA LAB has existed as a workshop and studio for professional visual artists and designers since 1958. During this period, the AGA evolved from a traditional workshop into a multidisciplinary graphic production centre for contemporary artists, designers and photographers. Present-day AGA LAB is a workshop with broad facilities and services for image-makers and has well-equipped […]

 • Toekenning subsidie AFK 2021-2024

  Met trots kunnen we melden dat AGA LAB een positief advies heeft ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor de periode 2021-2024. De gemiddelde jaarlijkse subsidie bedraagt €87.500,-. Wij zijn zeer blij met het vertrouwen wat in ons gesteld wordt. “De verschillende technieken en invalshoeken tot het medium die AGA LAB onderzoekt […]

 • AFK subsidy 2021-2024 granted

  We are proud to announce that AGA LAB has received a positive recommendation from the Amsterdam Fund for the Arts (AFK) for the period 2021-2024. The average annual subsidy is € 87,500. We are very pleased with the trust placed onto us. “The various techniques and angles to the medium that AGA LAB researches and […]

 • Van vrijwilliger tot interim directeur

  Het gebeurt wel vaker dat vrijwilligerswerk uiteindelijk leidt tot een betaalde baan. Dit overkwam ook Geert Schriever (66) eerder dit jaar bij het Amsterdams Grafisch Atelier (AGA LAB). Een baan die hem als gegoten past. “Het grappige is wel dat alles waarop ik eerder kritiek had nu aan mij was om te veranderen.” Zijn hele werkzame leven […]